หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
คำขวัญประจำตำบล
สามเกจิดัง วังพญายิ่งใหญ่
แหล่งข้าวมะลิ สามหมื่นไร่
ประเพณีไทย กวนข้าวทิพย์
วิสัยทัศน์ อบต.วังใหญ่
"คุณภาพชีวิตและสังคมดี
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"
วัดตะเฆ่ค่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
นายสุวัฒน์ ล่าเพ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.108-0 [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 178 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 [ 25 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 430 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว. [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 509 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 10 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 281 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๐๘ - ๐๒ สา [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 520 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 276 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 1211 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 571 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.108- [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 555 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามโครงการของ อบต.วังใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม 256 [ 30 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 579 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 402 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 487 
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.108-02 สายบ [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 445 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 616 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาโครงการวางท่อจำนวน 8 โครงการ [ 5 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 835 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
 
 
นว 0023.5/173 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai  [ 6 ก.พ. 2567 ]  
นว 0023.5/29 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 16 ม.ค. 2567 ]  
นว 0023.5/1997 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 ธ.ค. 2566 ]  
นว0023.5/1815 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 พ.ย. 2566 ]  
นว 0023.5/1694 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 จากระบบ New GFMIS Thai  [ 12 ต.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/1662 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 5 ต.ค. 2566 ]  
นว0023/.51543 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว15852 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖  [ 17 ก.ค. 2566 ]  
0023.5/1238 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ก.ค. 2566 ]  
นว 0023.2/ว.14599 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/214601 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/ว13126 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหารบีิหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว13128 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.5/1003 การส่งเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 มิ.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/737 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว10283 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/598 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว8376 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
 
 
อบต.หาดสูง ประกาศ เรื่อง แจ้งผู้ใช้้ำรับเงินค่าประกันมาตรน้ำชั่วคราวคืน [ 1 ธ.ค. 2567 ]    อ่าน 69 
อบต.บางแก้ว แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ อบต.บางแก้ว [ 16 ต.ค. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.วังซ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเต [ 27 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าตะโก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการและเสนอแผนงานโครงการฯรองรับภ [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าตะโก ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าตะโก ครั้งที่ 1/2567 [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาชนกัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 63 
อบต.สระแก้ว กองช่าง อบต.สระแก้ว แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหมู่บ้านปาริชาติแลนด์ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินกว้าว การกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง(TOR)โครงการงานก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายเลาะคันเหมืองห [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยใหญ่ การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็น " สตรีไทนดีเด่น" ประจำปี 25 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 52 
อบต.เขาดิน แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ลงนามในสัญญาแล้ว ณ 31 มีนาคม 2567 (o16) [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 16 
อบต.สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้นำผู้ประสบเหตุวาตภัยเข้ารับพระราชทานถุงยังชีพ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแก้ว งานป้องกันฯ อบต.สระแก้ว นำรถบรรทุกน้ำ รดน้ำสนามฟุตบอลโรงเรียนลาดยาววิทยาคม [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว สกู๊ปประชาสัมพันธ์ สุขภาวะทางเพศปลอดภัย แค่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง จาก สสส. [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบา [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ทีมงานกองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 8 บ้านเนินกลาง [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 10 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 

กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเฆ่ค่าย องค [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื [ 27 ก.พ. 2567 ]

   
 
   
 
สอบถามเรื่องกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2567 (3 มี.ค. 2567)    อ่าน 5  ตอบ 1  
ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง ว่างใหมค่ะ (3 มี.ค. 2567)    อ่าน 6  ตอบ 1  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันว่างใหมครับ (28 มิ.ย. 2565)    อ่าน 6139  ตอบ 2  
   
 
 
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังใหญ่ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
E-Service
การให้บริการออนไลน์ (คำร้องทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตำบลวังใหญ่
ประเพณีพื้นบ้าน การแสดงลาวครั่ง
 
สายด่วน
     
นายสุวัฒน์ ล่าเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ 080-789-1805
นายบัญชา สายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ 094-628-6493
นายไพโรจน์ สุโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ 081-534-0681
นางสาวจุฬาภรณ์ โพธิ์พันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ 096-891-8756
นายวิเชษฐ ฤทธิ์บำรุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ 081-6535629
นายสุนทร พูลทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ 081-7855369
นายจำเนียร สุขอร่าม ผู้อำนวยการกองช่าง 089-5675355
อบต.วังใหญ่ 081-8889401  
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-789-1805
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 โทร : 081-888-9401 โทรสาร : 056-217-467
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 12,113,408 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10