หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
 
นายสุวัฒน์ ล่าเพ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศมาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ อบต.วังใหญ่ เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1408  
 
ประกาศ อบต.วังใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลภายนอก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังใหญ่ เรื่อง คู่มืองานบริการสาหรับประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)  
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
"คุณภาพชีวิตและสังคมดี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"
วิสัยทัศน์ อบต.วังใหญ่
 
 

  WANGYAI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-789-1805
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 โทร : 081-888-9401 โทรสาร : 056-217-467
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 1,565,720 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10