หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
 
นายสุวัฒน์ ล่าเพ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการให้/รับสินบน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มืองานเจ้าพนักงานธุรการ [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือปฏิบัติงานนายช่างโยธา [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 29 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน [ 29 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 67  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 29 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 58  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 29 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 124  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 29 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)  
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
"คุณภาพชีวิตและสังคมดี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"
วิสัยทัศน์ อบต.วังใหญ่
 
 

  WANGYAI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-789-1805
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 โทร : 081-888-9401 โทรสาร : 056-217-467
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 2,063,071 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10