หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
 
นายสุวัฒน์ ล่าเพ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 [ 6 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) [ 6 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 12 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างรอบการประเมินครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) [ 11 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลรอบการประเมินครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) [ 11 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) [ 11 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ -๒/๒๕๖๗ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) [ 11 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 14 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหาร [ 14 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศมาตรการการลด ละเลิกใช้หลอดพลาสติก และการจัดการขยะเศษอาหารต้นทาง [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ใสสะอาด ๒๕๖๕ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 107  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่องการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ [ 20 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) [ 21 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
[ 21 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 - 2/2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
(1)    2    
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
"คุณภาพชีวิตและสังคมดี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"
วิสัยทัศน์ อบต.วังใหญ่
 
 

  WANGYAI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-789-1805
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 โทร : 081-888-9401 โทรสาร : 056-217-467
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 12,143,139 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10