ท่านต้องการให้ อบต.วังใหญ่ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 2 )
66.67%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 0 )
0.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
33.33%